Najczęściej zadawane pytania – FAQ COVID

1.”Co ryzykujemy rezerwując wyjazd teraz”
Dokonując rezerwacji i podpisując umowę nie ryzykujesz utraty środków w sytuacji kiedy wyjazd nie mógłby dojść do skutku z powodu covidu w kraju lub zagranicą (zwracamy 100%). W przypadku zamknięcia granic lub wyznaczenia strefą czerwoną regionu do którego nasze rodziny się udają (co wiąże się np. z odbyciem kwarantanny po przyjeździe do danego kraju) zwracamy 100% wpłaconych środków. Jako biuro podróży jesteśmy również zobowiązani do tego ustawowo. Zgodnie z naszym OWU rezygnacja bez podawania przyczyny jest możliwa do 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Otrzymujesz 100% zwrot wpłaconych środków lub voucher do wykorzystania w następnym sezonie zimowym. Dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa rezerwacji zrezygnowaliśmy z pobierania opłaty manipulacyjnej podczas anulacji wyjazdu.

2.”Czy moja rezerwacja jest bezpieczna”
Tak jest bezpieczna. Gwarantuje to Ustawa o imprezach turystycznych.
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych można otrzymać zwrot wpłat, jeśli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności (NNO), które mogą znacząco wpłynąć na przewóz podróżnych i realizację imprezy turystycznej w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie.

3.”Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji”
Masz możliwość wykupienia ubezpieczenia gwarantującego zwrot 100% poniesionych nakładów.
Klient ma możliwość wykupienia 2 rodzajów polis Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji:
1 opcja: ubezpieczenie KIT zwrot 100% środków w przypadku: nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, śmierci, zdarzenia losowego lub następstwa przestępstwa, kradzieży samochodu, kradzieży dokumentów itd. Szczegóły są opisane w paragrafie 10, punkt 1 OWU Koszty Imprezy Turystycznej załącznik można pobrać ze strony Dimbo- zakładka dokumenty do pobrania.
2 opcja: wszystko jak powyżej plus rozszerzenie o COVID, dodatkowe ubezpieczenie obowiązuje przy zachorowaniu na COVID uczestnika wyjazdu bądź osoby mu bliskiej.

4.”Ubezpieczenie w kraju, w kraju w którym przebywamy”
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Kart SIC World, World Sport, World Sport Plus od 8.05.2020 Signal Iduna świadczy ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na CoVid-19.
W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże Signal Iduna dodatkowo przedłuża bezpłatnie ochronę do 7 dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.
W ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wyłączona jest rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii. Wtedy zwrot wpłaconych środków zapewnia Dimbo.

5.”Co w przypadku zachorowania na COIVD lub kontaktu z zarażonym”
Jeżeli na miejscu zachorujemy prosimy o kontakt z centralą alarmową, należy wówczas przygotować numer polisy ubezpieczeniowej i podać ją podczas weryfikacji danych.
Zostaniemy skierowani do placówki lub wizyta lekarska odbędzie się w miejscu zakwaterowania. Po wykonaniu testu i dodatnim wyniku, leczenie oraz kwarantanna osoby chorej jest opłacona przez ubezpieczyciela. Dodatkowo jeżeli okres kwarantanny jest dłuższy niż pobyt naszego klienta SIGNAL IDUNA pokrywa koszty noclegu osoby chorej. W  przypadku dziecka pokrywa również koszty zakwaterowania jednego z rodziców.

6.”Bezpieczeństwo- zajęcia grupowe”
Nasza kadra: instruktorzy oraz opiekunowie będą przykładać dużą uwagę do kwestii bezpieczeństwa, w szczególności podczas przerw na lunch. Zadbamy o płyny do dezynfekcji rąk oraz jak najmniejszy kontakt dzieci z innymi klientami lokali, w których będą realizowane przerwy. Zgodnie z wytycznymi kadra oraz dzieci są zobowiązani do zakładania maseczki podczas wejścia do restauracji, natomiast przy stoliku mogą ją ściągnąć.

7.”Co w przypadku zamknięcia granic?”
W przypadku zamknięcia granic lub wyznaczenia strefą czerwoną regionu do którego nasze rodziny się udają (co wiąże się np. z odbyciem kwarantanny po przyjeździe do danego kraju) zwracamy 100% wpłaconych środków. Jako biuro podróży jesteśmy również zobowiązani do tego ustawowo.

8.”Jak uzyskać zwrot gotówki za wyjazd odwołany z powodu koronawirusa? „
Jeżeli wyjazd zostanie odwołany z powodu pandemii korona wirusa prosimy naszych klientów o wiadomość (mailową lub wysłaną pocztą tradycyjną) i informacją czy preferują zwrot wpłaconych środków w formie pieniężnej (w takim przypadku prosimy o podanie numeru konta w wiadomości) czy w formie VOCHERU do wykorzystania.

9.”Koronawirus, a podejście hoteli „
Większość obiektów  w przypadku rezygnacji w związku z zamkniętymi granicami zwraca klientom poniesione koszty lub też wydaje bon do wykorzystania na kolejny wyjazd.
Odnośnie szczegółów dotyczących konkretnej lokalizacji prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

10.„Jakie działania prewencyjne podjęły hotele”
Hotele zostały dostosowane do wymogów sanitarnych panujących w danym kraju. Zachowane są odległości w strefach jadalnych, we wspólnych częściach hotelowych zakładamy maseczki. Wszystkie hotele wyposażone są również w urządzenia do odkażania.
W większości hoteli pokoje są ozonowane. Każdy  z naszych obiektów na swojej stronie WWW posiada zakładkę COVID-19, gdzie bezpośrednio mogą Państwo sprawdzić jak wygląda prewencja przed zachorowaniem.

 

 

Tutaj znajdziesz informacje rządowe dla planujących wyjazd do Włoch
https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

 

Tutaj znajdziesz informacje rządowe dla planujących wyjazd do Austrii
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/austria

 

Zachęcamy również do śledzenia aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Alpach:
https://www.austria.info/pl/informacje-ogolne/pozostancie-zdrowi

https://www.tyrol.com/information-coronavirus

https://www.dolomitisuperski.com/lp-2019-20/LP_Covid/Covid-19_en

 

Facebook
Zapisz się do newslettera