KONKURS CZAPKI

Dlaczego Kronplatz to najlepszy wybór na zimowy wypoczynek? Napisz do Nas i wygraj super czapkę! Zapraszamy do zabawy :)

 

Szczegółowy w regulaminie:

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Przedszkole Narciarskie Dimbo
2 .Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5.Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 28.08- 04.09.2019. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
-osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
-posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Przedszkole i Szkoła Narciarska Dimbo, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Dimbo

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać dlaczego to własnie Kronplatz jest najlepszym miejscem na zimowy wypoczynek.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do publikacji max. 1 zgłoszenia
3. Najpóźniej w dniu 6.09.2019 na fanpage’u zostaną opublikowane wyniki konkursu.
4.Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na portalu Facebook.

§4 Nagrody
1. Nagrodami jest czapka z logiem Kronplatz.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność zgłoszenia z ogólnymi zasadami publikacji zdjęć na portalu.
b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie do zdjęć które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

Facebook
Zapisz się do newslettera