KONKURS RUSIN-SKI

Odwiedź Rusinski w najbliższy weekend, wyślij nam ciekawe zdjęcie wygraj narty Dimbo, skipassy Rusin-Ski oraz kubki, polary i inne nagrody! Zapraszamy do zabawy :)

 

Szczegółowy w regulaminie:

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Przedszkole Narciarskie Dimbo jest firma Snowmax oraz stacja narciarska Rusin-Ski.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 9.12 -19.12 W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

-osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

-posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Przedszkole Narciarskie Dimbo oraz stacji Rusin-Ski, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Dimbo i Rusin-Ski.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić na fanpage’u Przedszkole Narciarskie Dimbo zdjęcie zrobione na stacji Rusin-Ski w okresie od 9.12-18.12.2016.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do publikacji max. 3 zgłoszeń.

3. Najpóźniej w dniu 20.12 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

– narty dziecięce Dimbo
– skipassy całodzienne na stację Rusin-Ski
– kubki, polary, śniadaniówki Dimbo

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność zgłoszenia z ogólnymi zasadami publikacji zdjęć na portalu.

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie do zdjęć które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

  • Podziel się na Twitter
  • Podziel się na Facebook
  • Podziel się na Pinterest
  • Podziel się na Google+
  • Podziel się na LinkedIn

Weź udział w dyskusji

Twój adres email nie będzie opublikowany

Facebook
Zapisz się do newslettera